Pristup registru cena nepokretnosti

Pristupom registru cena nepokretnosti na teritoriji Srbije dobijate uvid u prosečne cene nepokretnosti koje se nalaze na odredjenom području koje vas interesuje, što vam služi kao orijentir pri kupovini i investiranju. Ovo vam može pomoći u donošenju odluke o kupovini odredjenog zemljišta ili nekretnine, pogotovo ukoliko morate da izvršite promenu namene zemljišta. Uporedjivanjem podataka i cena na odredjenom području oko željene parcele, steći ćete okviran utisak o visini naknade koju ćete morati platiti za promenu namene zemljišta u gradjevinsku parcelu.

Tačna cena ove naknade varira i zavisi od mnogih faktora a odredjuje je gradska uprava.

Pristupite REGISTRU CENA NEPOKRETNOSTI.

Odaberite katastarsku opštinu na kojoj se nalazi vaša parcela ili druga nepokretnost, klikom na padajući meni. Zatim označite tip nepokretnosti koji vas interesuje. Kliknite na “Prikaži”.

Kao što vidite na slici ispod, prikazana su većinom gradjevinska zemljišta gde je izvršena kupoprodaja (crveni krug) i ostale prodaje (narandžasti krug).

alt="registar-cena-nepokretnosti-uputstvo-za-koriscenje"

Klikom na ove krugiće, prikazaće vam se podaci o prodaji kao što su cena, datum, površina zemljišta i slično. Potrebno je samo da zumirate mapu i pronadjete reon gde se nalazi vaša željena parcela.

alt="registar-cena-nepokretnosti-uputstvo-za-koriscenje-podaci"