Omedjavanje placa

Nakon kupovine placa, vlasnici često žele da utvrde tačne granice površine koju su kupili. Da bi to utvrdili, potrebno je uraditi omedjavanje placa.

Potrebno je da angažujete geodetski biro, koji će na osnovu podataka o parceli, preuzeti zvanične podatke iz katastra. Geodetskom birou morate podneti:

  • broj parcele
  • katastarsku opštinu i deo gde se parcela nalazi
  • ime vlasnike parcele

Na osnovu ovih podataka, geodetski biro prikuplja neophodne podatke, izlazi na teren i vrši premeravanje i obnovu granica katastarske parcele (omedjavanje). Medjne tačke se na terenu mogu obeležiti na više načina, a najčešće su u pitanju drveni kočići sa crvenom farbom.

Ova usluga me je koštala 100,oo €.

Nakon premeravanja sam pored drvenih kočića postavila i male betonske belege, jer je moja parcela obrasla rastinjem, kako se kočići ne bi izgubili dok se plac ne raskrči.

Postavljanje pet betonskih belega je sa materijalom koštalo 30,oo €.

Za krčenje placa od oko 800 m2 bagerom, na kojem ima rastinja, manjih bagrema (panjeva), korova i slično, i odvoženje svog tog šuta sam dobila dve ponude: jednu od 700,oo€ i jednu od 850,oo€.

Evo kako je jedan geodetski biro detaljnije objasnio proces OMEDJAVANJA.