Kako pristupiti katastru

Evo jednog korisnog uputstva pomoću kojeg možete online putem pristupiti katastru i potražiti važne podatke o parcelama za koje ste zainteresovani.

Da biste pronašli željenu parcelu u katastru nepokretnosti, potrebno je da znate KO, tj katastarsku opštinu gde se ta parcela nalazi (dakle deo grada), i broj same parcele. Takodje je moguće potražiti parcelu i pomoću adrese, ukoliko vam je taj podatak poznat.

Prvo što treba da uradite je da odete na stranicu katastra nepokretnosi KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Nakon toga treba da odaberete opštinu, tj grad u padajućem meniju. Primera radi obeležila sam “Novi Sad”.

katastar nepokretnosti pretraga parcele 1 1024x576 - Kako pristupiti katastru

Kada odaberete željeni grad, potrebno je da naznačite tačan deo grada na kojem se parcela nalazi. Primera radi, to je “Novi Sad II”.

katastar nepokretnosti pretraga parcele deo grada 1024x576 - Kako pristupiti katastru

Sledeći korak je unošenje tačnog broja parcele u naznačeno polje i sigurnosnog koda koji će vam biti prikazan ispod tog polja. Klikom na “prikaži” pristupićete podacima o parceli, kao i objektima i teretima koji se na istoj nalaze (ako ih ima). Ukoliko parcela nije pronadjena u arhivi, proverite da li ste ispravno uneli broj i da li ste označili tačan deo grada. Ukoliko niste potpuno sigurni na kojem području grada se parcela nalazi, pokušajte da proverite sve delove grada koji se nalaze u tom krugu, dok ne naidjete na svoju parcelu.

katastar nepokretnosti pretraga parcele broj parcele 1024x576 - Kako pristupiti katastru

Ukoliko imate poteškoća sa pristupom katastru nepokretnosti ili bilo kakvih pitanja, ostavite mi komentar i pokušaću da vam pomognem.

T.