Kako pristupiti katastru

Evo jednog korisnog uputstva pomoću kojeg možete online putem pristupiti katastru i potražiti važne podatke o parcelama za koje ste zainteresovani.

Da biste pronašli željenu parcelu u katastru nepokretnosti, potrebno je da znate KO, tj katastarsku opštinu gde se ta parcela nalazi (dakle deo grada), i broj same parcele. Takodje je moguće potražiti parcelu i pomoću adrese, ukoliko vam je taj podatak poznat.

Prvo što treba da uradite je da odete na stranicu katastra nepokretnosi KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Nakon toga treba da odaberete opštinu, tj grad u padajućem meniju. Primera radi obeležila sam “Novi Sad”.

alt="katastar_nepokretnosti_pretraga_parcele_1"

Kada odaberete željeni grad, potrebno je da naznačite tačan deo grada na kojem se parcela nalazi. Primera radi, to je “Novi Sad II”.

alt="katastar_nepokretnosti_pretraga_parcele_deo_grada"

Sledeći korak je unošenje tačnog broja parcele u naznačeno polje i sigurnosnog koda koji će vam biti prikazan ispod tog polja. Klikom na “prikaži” pristupićete podacima o parceli, kao i objektima i teretima koji se na istoj nalaze (ako ih ima). Ukoliko parcela nije pronadjena u arhivi, proverite da li ste ispravno uneli broj i da li ste označili tačan deo grada. Ukoliko niste potpuno sigurni na kojem području grada se parcela nalazi, pokušajte da proverite sve delove grada koji se nalaze u tom krugu, dok ne naidjete na svoju parcelu.

alt="katastra_nepokretnosti_pretraga_parcele_broj_parcele"

Ukoliko imate poteškoća sa pristupom katastru nepokretnosti ili bilo kakvih pitanja, ostavite mi komentar i pokušaću da vam pomognem.

T.