Šta nakon kupoprodaje?

Nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, potrebno je da u najkraćem mogućem roku u katastru podnesete zahtev za promenu nosioca prava na osnovu vašeg kupoprodajnog ugovora. Ovim se upisujete u katastar kao vlasnik parcele i prevodite kupljenu nepokretnost na svoje ime.

Sa sobom ponesite kopiju i original kupoprodajnog ugovora, kao i novac za taksu od oko 5000,00 RSD.

U katastru izvadite svoj redni broj za čekanje i tražite obrazac za upisivanje u katastar kao vlasnik, koji ćete popuniti tu na licu mesta. Na šalteru ćete predati popunjen obrazac i ugovor, a dobiti uplatnicu koju je potrebno uplatiti i vratiti dokaz o uplati na šalter na kojem ste predhodno predali zahtev. Ukoliko želite da vam rešenje stigne na neku drugu adresu od one zvanične navedene u dokumentima, priložite i jednostavnu molbu (možete je napisati i rukom) u kojoj ćete navesti adresu na kojoj želite da vam rešenje bude dostavljeno.

Ukoliko u ugovoru imate navedene plodouživaoce taksa će biti veća za oko 1300,00 RSD po osobi.

Rešenje stiže na adresu najčešće u roku od 14 dana, i stiže i vama i prodavcu. Ukoliko želite da proverite i sami da li je dokumentacija zavedena, možete posetiti web stranicu katastra i potražiti podatke o svojoj parceli

EVO KAKO PRISTUPITI KATASTRU