Porez na prenos apsolutnih prava

Nakon što ste se upisali u katastar nepokretnosti kao novi vlasnik parcele, potrebno je da platite porez na prenos apsolutnih prava.

Dobićete poziv od poreskog službenika da se javite u poresku upravu, gde će vam uručiti rešenje kojim se odredjuje porez koji morate izmiriti u roku od 15 dana nakon uručenja ovog rešenja.

Porez iznosi oko 10% od cene koja je odredjena kupoprodajnim ugovorom. Ukoliko vi kao novi poreski obveznik ne platite utvrdjeni iznos poreza u roku od 15 dana, izvršava se prinudna naplata. Možete imati problema i sa prethodnim vlasnikom, tj prodavcem, jer rešenje o naplati stiže prodavcu a onda on sudskim putem traži naplatu od vas. Ukoliko kasnite sa plaćanjem poreza, on se uvećava za 5%. Izmirite ovu obavezu na vreme.

Poreski uprava ima pravo da utvrdi da je ugovorena cena niža od tržišne vrednosti (stoga pazite šta i gde kupujete i koju cenu navodite u ugovoru).

Ukoliko je bilo više vlasnika na parceli, tj više prodavaca moraćete platiti porez za svakog vlasnika (u mom slučaju porez x 3 ).