Dokumenti potrebni pri kupovini placa

Kada postignete dogovor sa prodavcem željene parcele, moraćete sakupiti odredjene dokumente i dostaviti ih notaru pre samog dogovorenog termina za potpisivanje kupoprodajnog ugovora.

 

Dokumenti koji sam dostavila notaru su:

  • Izvod iz prepisa lista za željenu parcelu, tj vlasnički list iz katastra

podnosite zahtev za izdavanje lista nepokretnosti u katastru. Taksa za zahtev je 310,00 RSD, taksa za izdavanje lista je: do 50 strana A4 formata 890,oo RSD, a svaka sledeća strana 70,00 RSD. Vlasnički list obično ima jednu stranu.

  • Kupoprodajni ugovor PRIMER
  • Skenirane lične karte, obe strane (prodavac i kupac)
  • Kopija punomoći

ukoliko prodavac ima opunomoćenog, u slučaju starijih, nemoćnih lica i slično

  • Ugovor o nasledju

ukoliko je prodavac plac stekao nasledjem ili odgovarajući dokument ako je u pitanju neko drugo poreklo

 

Neki notari možda ne bi tražili sva ova dokumenta, ali notar kod kog smo mi išli, gospodin Miroslav Obradović iz Novog Sada, važi za izuzetno temeljnog notara, i dostavljanjem ovih dokumenata ćete zaštiti sebe i svoju stranu u okviru kupoprodajnog ugovora. Srdačno ga preporučujem.

Na dogovoreni termin ponesite sve gore navedene dokumente, i isto zamolite i prodavca, kao i novac prethodno proveren u ovlašćenoj menjačnici.

 

Nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, platićete direktno kod notara taksu za overu kupoprodajnog ugovora ( u mom slučaju je iznosila oko 24000,00 RSD)